Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
irreclaimable
irreclaimable
[,iri'kleiməbl]
tính từ
không thể khai hoang được (đất)
không thể cải tạo được


/,iri'kleiməbl/

tính từ
không thể khai hoang được (đất)
không thể cải tạo được

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "irreclaimable"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.