Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
unreformable
unreformable
[,ʌnri'fɔ:məbl]
tính từ
không thể cải cách, không thể cải thiện, không thể cải tạo, không thể cải tổ
không thể sửa đổi
không thể triệt bỏ; không thể chữa


/' nri'f :m bl/

tính từ
không thể ci cách, không thể ci tạo, không thể ci tổ

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.