Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
incompatible

incompatible
[,inkəm'pætəbl]
tính từ
(+ with) không hợp với, không thích hợp với, không tương hợp với, kỵ nhau
excessive drinking is incompatible with health
rượu chè quá độ là tối kỵ đối với sức khoẻ
xung khắc, không hợp nhau
an incompatible couple
đôi vợ chồng xung khắckhông tương thích

/,inkəm'pætəbl/

tính từ
( with) không hợp với, không thích hợp với, không tương hợp với, kỵ nhau
excessive drinking is incompatible with health rượu chè quá độ là tối kỵ đối với sức khoẻ
xung khắc, không hợp nhau
an incompatible couple đôi vợ chồng xung khắc

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "incompatible"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.