Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
hoi polloi
hoi+polloi
['hɔi pə'lɔi]
danh từ
quần chúng nhân dân


/'pɔlɔi/

danh từ số nhiều
Hoi_polloi quần chúng nhân dân; dân thường

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.