Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
the great unwashed




the+great+unwashed
thành ngữ unwashed
the great unwashed
những người cùng khổ
không được bao bọc (bờ biển)



Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.