Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
gallows-ripe
gallows-ripe
['gælouz'raip]
tính từ
đáng đem treo cổ


/'gælouzraip/

tính từ
đáng đem treo c

Related search result for "gallows-ripe"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.