Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
bọp


[bọp]
with a thud
quả chín rơi đánh bọp
the ripe fruit fell with a thud
flop!With a thud
quả chín rơi đánh bọp the ripe fruit fell with a thud


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.