Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
nhủn


[nhủn]
Pulpy.
Quả chuối chín nhủn
A pulpily ripe banana, an overripe banana.
Fain.
Nhủn chân tay
To have one's limbs fain (with fati gue).
become softPulpy
Quả chuối chín nhủn A pulpily ripe banana, an overripe banana
Fain
Nhủn chân tay To have one's limbs fain (with fati gue)


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.