Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
foreteeth
foreteeth
Xem foretooth


/fɔ:tu:θ/

danh từ, số nhiều foreteeth
răng cửa

Related search result for "foreteeth"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.