Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
fortieth
fortieth
['fɔ:tiiθ]
tính từ
thứ bốn mươi
danh từ
một phần bốn mươi
người thứ bốn mươi, vật thứ bốn mươithứ bốn mươi; phần thứ bốn mươi

/'fɔ:tiiθ/

tính từ
thứ bốn mươi

danh từ
một phần bốn mươi
người thứ bốn mươi, vật thứ bốn mươi

Related search result for "fortieth"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.