Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
fogyish
fogyish
['fougii∫]
tính từ
hủ lậu, cổ hủ


/'fougiiʃ/

tính từ
hủ lậu, cổ hủ

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "fogyish"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.