Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
figure-of-eight
figure-of-eight
['figərəv'eit]
danh từ
vật có hình con số 8


/'figərəv'eit/

tính từ
có hình con số 8

Related search result for "figure-of-eight"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.