Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
bộ dạngnoun
Bearing and figure (nói khái quát)
trông bộ dạng rất quen his bearing and figure seem quite familiar

[bộ dạng]
aspect; appearance; bearing; mannerGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.