Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
estate-agency


/is'teit'eidʤənsi/

danh từ
hãng thuê và bán nhà cửa đất đai

Related search result for "estate-agency"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.