Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
môi giớinoun
agency; medium ; intermediatery

[môi giới]
agency; medium; intermediary
to act as a go-between; to mediateGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.