Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
environ
environ
[in'vaiərən]
ngoại động từ
bao vây, vây quanh, bao vâyvòng quanh, bao quanh

/in'vaiərən/

ngoại động từ
bao vây, vây quanh, bao vây

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "environ"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.