Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
entire

entire
[in'taiə]
tính từ
toàn bộ, toàn thể, toàn vẹn, hoàn toàn
thành một khối, thành một mảng, liền
không thiến, không hoạn
nguyên chất
danh từ
(the entire) toàn bộ, toàn thể, cái nguyên vẹn
ngựa không thiến, ngựa giốngnguyên

/in'taiə/

tính từ
toàn bộ, toàn thể, toàn vẹn, hoàn toàn
thành một khối, thành một mảng, liền
không thiến, không hoạn
nguyên chất

danh từ
(the entire) toàn bộ, toàn thể, cái nguyên vẹn
ngựa không thiến, ngựa giống
(sử học) bia đen

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "entire"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.