Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
enjoyable
enjoyable
[in'dʒɔiəbl]
tính từ
thú vị, thích thú
an enjoyable evening
một buổi tối thú vị


/in'dʤɔiəbl/

tính từ
thú vị, thích thú
an enjoyable evening một buổi tối thú vị

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "enjoyable"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.