Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
unenjoyable
unenjoyable
[,ʌnin'dʒɔiəbl]
tính từ
không thú vị, không thích thú


/'ʌnin'dʤɔiəbl/

tính từ
không thú vị, không thích thú


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.