Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
thích thúadj
pleasant, enjoyable
verb
to enjoy, to take pleasure

[thích thú]
to feel pleased/satisfied
Làm cho ai thích thú
To give/bring pleasure to somebodyGiới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.