Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
easy-mark
easy-mark
['i:zimɑ:k]
danh từ (thông tục)
thằng đần, thằng ngốc, thằng dễ bị bịp


/'i:zimɑ:k/

danh từ (thông tục)
thằng đần, thằng ngốc, thằng dễ bị bịp

Related search result for "easy-mark"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.