Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
hộc hệch


[hộc hệch]
Broad-minded, easy-going.
Tính hộc hệch chẳng giận ai bao giờ
to be easy-going and never get cross with anyone.
Hộc hà hộc hệch (láy, ý tăng).Broad-minded, easy-going
Tính hộc hệch chẳng giận ai bao giờ to be easy-going and never get cross with anyone
Hộc hà hộc hệch (láy, ý tăng)


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.