Chuyển bộ gõ


Từ điển Việt Anh (Vietnamese English Dictionary)
há dễ


[há dễ]
Not at all easy.
Há dễ mấy khi gặp may mắn thế này
It is not at all easy to come by such a piece of luck as this.Not at all easy
Há dễ mấy khi gặp may mắn thế này It is not at all easy to come by such a piece of luck as this


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.