Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
drift-ice
drift-ice
['driftais]
danh từ
tảng băng trôi


/'driftais/

danh từ
tảng băng trôi

Related search result for "drift-ice"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.