Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
digest

digest
['daidʒest]
danh từ
tài liệu liệt kê các đạo luật, án lệ và quyết định của toà án; luật vựng
tập san văn học, tập san thời sự
[di'dʒest]
ngoại động từ
phân loại, sắp đặt có hệ thống; tóm tắt có hệ thống
suy nghĩ kỹ càng, sắp xếp trong óc
tiêu hoá, làm tiêu hoá (thức ăn)
(nghĩa bóng) hiểu thấu, lĩnh hội, tiêu hoá (những điều đã học...)
đồng hoá (một vùng đất đai chinh phục được)
nhịn, chịu đựng, nuốt (nhục...)
to digest an insult
nuốt nhục, chịu nhục
ninh, sắc (một chất trong rượu...)
nội động từ
tiêu, tiêu hoá được


/'daidʤest /

danh từ
sách tóm tắt (chủ yếu là luật)
tập san văn học, tập san thời sự[di'dʤest]

ngoại động từ
phân loại, sắp đặt có hệ thống; tóm tắt có hệ thống
suy nghĩ kỹ càng, sắp xếp trong óc
tiêu hoá, làm tiêu hoá (thức ăn)
(nghĩa bóng) hiểu thấu, lĩnh hội, tiêu hoá (những điều đã học...)
đồng hoá (một vùng đất đai chinh phục được)
nhịn, chịu đựng, nuốt (nhục...)
to digest an insult nuốt nhục, chịu nhục
ninh, sắc (một chất trong rượu...)

nội động từ
tiêu, tiêu hoá được

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "digest"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.