Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
compilation
compilation
[,kɔmpi'lei∫n]
danh từ
sự biên soạn, sự sưu tập tài liệu
tài liệu biên soạn, tài liệu sưu tập
(tin học) sự biên dịch(Tech) biên dịch, dịch mã

/,kɔmpi'leiʃn/

danh từ
sự biên soạn, sự sưu tập tài liệu
tài liệu biên soạn, tài liệu sưu tập

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "compilation"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.