Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
crazed
tính từ
bị rạn nứt
có vân rạn
phát cuồngcrazed
[kreizd]
tính từ
bị rạn nứt
có vân rạn
phát cuồng


▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "crazed"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.