Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
circlet
circlet
['sə:klit]
danh từ
vòng nhỏ, vòng khuyên, nhẫn, xuyến


/'sə:klit/

danh từ
vòng nhỏ, vòng khuyên, nhẫn, xuyến

Related search result for "circlet"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.