Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
bract
bract
[brækt]
danh từ
(thực vật học) lá bắc


/brækt/

danh từ
(thực vật học) lá bắc

Related search result for "bract"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.