Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
bracteal
bracteal
['bræktiəl]
tính từ
(thực vật học) thuộc về lá bắc


/'bræktiəl/

tính từ
(thực vật học) (thuộc) lá bắc

Related search result for "bracteal"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.