Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
book ends
book+ends
['bukendz]
danh từ
kệ giữ sách


/'bukendz/

danh từ
ke giữ sách

Related search result for "book ends"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.