Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
bloodless
bloodless
['blʌdlis]
tính từ
không có máu; tái nhợt
không đổ máu
a bloodless victory
chiến thắng không đổ máu, chiến thắng không ai phải hy sinh cả
lạnh lùng, vô tình, nhẫn tâm
không có sinh khí, uể oải, lờ phờ


/'blʌdlis/

tính từ
không có máu; tái nhợt
không đổ máu
a bloodless victory chiến thắng không đổ máu, chiến thắng không ai phải hy sinh cả
lạnh lùng, vô tình, nhẫn tâm
không có sinh khí, uể oải, lờ phờ

▼ Từ liên quan / Related words

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.