Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
blanch
blanch
[blɑ:nt∫]
động từ
làm trắng, làm bạc đi
làm tái nhợt; tái nhợt đi
to blanch from fear
sợ tái mặt


/blɑ:ntʃ/

động từ
làm trắng, làm bạc đi
làm tái nhợt; tái nhợt đi
to blanch from fear sợ tái mặt

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "blanch"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.