Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
babyish
babyish
['beibii∫]
tính từ
trẻ con, như trẻ con


/'beibiiʃ/

tính từ
trẻ con, như trẻ con

Related search result for "babyish"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.