Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
audacious
audacious
[ɔ:'dei∫əs]
tính từ
gan, táo bạo
trơ tráo, mặt dạn mày dày, càn rỡ


/ɔ:'deiʃəs/

tính từ
gan, táo bạo
trơ tráo, mặt dạn mày dày, càn rỡ

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "audacious"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2022 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.