Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
arch-enemy


/'ɑ:tʃ'enimi/

danh từ
kẻ thù không đội trời chung
quỷ xa tăng

Related search result for "arch-enemy"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.