Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
aphis
aphis
['eifis]
danh từ, số nhiều aphides
(động vật học) giống rệp vừng


/'eifis/

danh từ, số nhiều aphides
(động vật học) giống rệp vừng

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "aphis"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.