Chuyển bộ gõ

History Search

Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
ad
ad
[æd]
danh từ
như advertisement
to put an ad in the local paper
đăng một quảng cáo trên báo địa phương


/æd/

danh từ
(thông tục) (viết tắt) của advertisement

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "ad"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.