Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
accidentally
accidentally
[,æksi'dentəli]
phó từ
tình cờ, ngẫu nhiên


/,æksi'dentəli/

phó từ
tình cờ, ngẫu nhiên

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "accidentally"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.