Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
on purpose
on+purpose
thành ngữ on
on purpose
(xem) purpose, có chủ tâm

[on purpose]
saying && slang
for a reason, intentional
Did she drop her glove on purpose - so he would find it?Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.