Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
aboil
aboil
[ə'bɔil]
phó từ
đang sôi


/ə'bɔil/

tính từ & phó từ
đang sôi

Related search result for "aboil"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.