Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
mocha
mocha
['moukə]
danh từ
cà phê môca


/'moukə/

danh từ
cà phê môca

Related search result for "mocha"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2018 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.