Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
volition
volition
[və'li∫n]
danh từ
ý muốn, sự mong muốn, ý chí
of one's own volition
tự ý mình, không bị ép buộc, một cách tự nguyện


/vou'liʃn/

danh từ
ý muốn
of one's own volition tự ý mình

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "volition"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.