Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
usury
usury
['ju:ʒəri]
danh từ
sự cho vay nặng lãi


/'ju: uri/

danh từ
sự cho vay nặng l i
l i nặng ((thường) nghĩa bóng)
a service repaid with usury sự giúp đỡ được đền đáp lại gấp bội

Related search result for "usury"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.