Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
unswathe
unswathe
[,ʌn'sweið]
ngoại động từ
tháo băng; tháo tã lót


/' n'swei /

ngoại động từ
tháo băng; tháo t lót

Related search result for "unswathe"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.