Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
unmistakable
unmistakable
[,ʌnmi'steikəbl]
tính từ
đáng tin cậy
có thể nhận ra rõ ràng, hiển nhiên, không thể nhầm lẫn


/'ʌnmis'teikəbl/

tính từ
không thể lầm lẫn được, không thể hiểu lầm được; rõ ràng

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "unmistakable"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.