Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
unmistakableness
unmistakableness
[,ʌnmis'teikəblnis]
danh từ
tính không thể lầm lẫn được, tính không thể hiểu lầm được; tính rõ ràng


/'ʌnmis'teikəblnis/

danh từ
tính không thể lầm lẫn được, tính không thể hiểu lầm được; tính rõ ràng


Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2019 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.