Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
underexpose
underexpose
[,ʌndərik'spouz]
ngoại động từ
(nhiếp ảnh) chụp rửa non (để phim.. ra ánh sáng quá yếu hoặc thời gian quá ngắn)


/'ʌndəriks'pouz/

ngoại động từ
(nhiếp ảnh) chụp non

Related search result for "underexpose"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2020 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.