Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
tedder
tedder
['tedə]
danh từ
người giũ cỏ (để phơi khô); máy giũ cỏ (để phơi khô)


/'tedə/

danh từ
người giũ cỏ (để phơi khô); máy giũ cỏ (để phơi khô)

Related search result for "tedder"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2024 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.