Chuyển bộ gõ


Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
tasteful
tasteful
['teistfl]
tính từ
nhã, trang nhã
có óc thẩm mỹ, có vẻ thẩm mỹ


/'teistful/

tính từ
nhã, trang nhã
có óc thẩm mỹ

▼ Từ liên quan / Related words
Related search result for "tasteful"

Giới thiệu VNDIC.net | Plugin từ diển cho Firefox | Từ điển cho Toolbar IE | Tra cứu nhanh cho IE | Vndic bookmarklet | Học từ vựng | Vndic trên web của bạn

© Copyright 2006-2021 VNDIC.NET & VDICT.CO all rights reserved.